151010 vogeleiland Huizen

10 oktober 2015: Vogeleiland bij Huizen

 

Wat doet Nardinclant

De Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant organiseert werkdagen voor beheer van natuur en landschap in het Gooi e.o. Deze streek werd in de Middeleeuwen "Nardinclant" genoemd.
Onze verslagen geven een goede indruk van wat er op onze werkdagen te beleven is. U kunt al lid worden voor maar € 3,40 per jaar.

Kom gerust eens kijken op een werkdag.
Van augustus tot april organiseert Nardinclant iedere maand een werkdag, altijd op zaterdag.
De werkdagen richten zich op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurterreinen in het Gooi e.o.bosbeheer   laagveenbeheer   heidebeheer
Bosbeheer
Natuurtechnisch bosbeheer is echt dé specialiteit van Nardinclant. We maken open plekken in eentonige bospercelen door bomen om te trekken en te "ringen" - alsof er een zware storm heeft gewoed. Open plekken met meer licht en liggend of staand dood hout in het bos zorgen ervoor dat zich een gevarieerd en soortenrijk bos kan ontwikkelen. Wij doen dit bijvoorbeeld in het Spanderswoud tussen Hilversum en Bussum.
  Legakkers
Ieder jaar varen we naar legakkers op de Kortenhoefse of Ankeveense plassen. Het beheer is gericht op het terugdringen van de verbossing om het kleinschalige karakter van het moerasgebied te handhaven. Zo wordt voorkomen dat de legakkers door de wind "omvergeworpen" worden, stukje bij beetje in het water verdwijnen. Bij een beheer van 'niets doen' zou er uiteindelijk één grote plas ontstaan. De akkers zijn belangrijk voor moerasvogels, zoals Purperreiger en Kleine karekiet.
  Heidebeheer
Om het paarse landschap in het Gooi te behouden is beheer noodzakelijk. We plaggen en zetten struiken af, zodat heidevegetatie zich steeds opnieuw kan ontwikkelen op de schrale grond. Regelmatig zorgen we ook voor de Jeneverbes, de panda onder de bomen, die in Nederland tamelijk zeldzaam is en gebonden is aan heide-achtige schrale milieu's. Ze krijgen door ons steeds opnieuw vrije ruimte.
Maaien en hooien   Knotten   front7
Maaien en hooien
De kalkgraslandjes worden al meer dan 10 jaar door Nardinclant gekoesterd. Zij hebben een bijzondere botanische waarde. Kalk in het van nature zure Gooise zand is daarin terecht gekomen door de stort van carbid-afval uit de carbidlamp door de NS. Het beheer bestaat uit het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel. De oprukkende bosrand wordt periodiek teruggezet, zodat het bijzondere kalkgrasland kan voortbestaan.
  Wilgen knotten
Eens per jaar scherpen we de scharen om wilgen te kortwieken: een favoriete bezigheid van veel van onze leden! Beheer van deze landschapselementen betekent het behoud van een eeuwenoud biotoop. Door periodieke snoei wordt de kruin van een knotwilg steeds massiever. Er ontstaat een humusrijke voedingsbodem voor allerlei soorten planten, en in de pruik van de Wilg nestelen  vogels. Door inrotting ontstaan er ook holtes waar o.a. de zeldzame Steenuil in kan broeden.
  Ook poelen en zwaluwwanden
Nardinclant doet meer: zoals het schonen van de poelen. Poelen groeien snel dicht met riet, en er vormt zich een dikke laag bagger. Poelen zijn de kraamkamer voor amfibieën, zoals de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander, maar ook voor de zeldzamere rugstreeppad en zandhagedis. Ook willen we wel eens een oeverwand afsteken voor ijsvogels of oeverzwaluwen zodat ook zij hier kunnen nestelen.
Nardinclant heeft kennis van zaken
Om in de Gooise natuurgebieden interessante en spannende werkdagen te kunnen houden onderhoudt Nardinclant contacten met terreineigenaren, waaronder Natuurmonumenten en het Goois Natuur Reservaat. Nardinclant heeft kennis van zaken en doet concrete voorstellen voor beheerswerkzaamheden.
Algemeen

Werkdagen beginnen om 9.30 en eindigen om 15.30 uur.
Voor soep en koffie wordt gezorgd. Neem wel zelf brood mee.
Alle deelnemers zijn via Landschap Noord-Holland verzekerd tegen ongevallen.
Informatie
Tanja van Oven 06-28151125
Jan Loggen 06-53714842

Meedoen of lid worden?

Bel met Tanja of Jan,
of stuur een berichtje.


soepsoep

Volgende werkdag

141101 tienhovenschkanaalTienhovensch Kanaal
zaterdag 5 november 2016

logo landelijke natuurwerkdag

Agenda 2016/17
5/11, 26/11
7/1, 28/1, 18/2, 11/3

Verslagen van de werkdagen

141129 blukbos 329 november 2014
Heitje in het Blukbos
Spanderswoud18 oktober 2014
Bosbeheer Spanderswoud
dassenraster plaatsen23 november 2013
Dassenraster voltooien
131102 tienhovenkanaal-112 november 2013
Tienhovensch kanaal
ankeveenseplassen12 oktober 2013
Ankeveenseplassen
130928 dassenraster-5-thumb28 september 2013
Dassenraster plaatsen
130831 laer-5-thumb31 augustus 2013
plaggen bij 't Laer
121103 kalkterrein-klein23 november 2012
Kalkterrein
natuurwerkdag
120825 ankeveenseplassen-425 augustus 2012
Ankeveensplassen